ماریا مونته سوری از مربیان بزرگ تعلیم و تربیت در نیم قرن پیش می باشد. او از پیشروان مکتب فعال آموزش و پرورش به همراه پستالوژی و فروبل بودند و اعتقاد داشت رسالت پیش دبستان و پایه های اول بسیار بالاتر از سرگرم کردن کودکان می باشد . او معتقد بود

ü ساختارهای شخصیت کودک قبل از دوران دبستان شکل می گیرد.

ü کودکان باید معلم باشند و به ایشان بعنوان موجودات ضعیف و بی دفاع نگریسته نشود و تمایلات طبیعی کودک سرکوب نگردد چون در درون او مخالفت ها و مقاومت ها ی سرسختانه ای بیدار می گردد.

ü نباید تمام توجهمان روی عیوب و کاستی های کودک متمرکز باشد چون در مقابل تواناییهای او بسیار ناچیزند.

ü در آموزش اشیاء بهترین مربیان هستند.

زیرا اشیا حواس کودکان را تحریک می کند و به آنان امکان فعالیت جسمانی می دهد. مهره هایی برای نخ کشیدن پارچه هایی برای دوختن دکمه ساختن حروف با تکه چوب و .............

ü کودک باید راه خود را مستقلاَ پیدا کند کودک در فرآیند آموزشی باید خود عامل فعالی باشد ونباید فقط در معرض اتفاقات قرار گیرد.

ü مونته سوری نسبت به خیال بافی و تخیل غیر واقعی انتقاد داشت و می گفت با این کار کودک ارتباط خود را با دنیای واقعی از دست می دهد.

ü اعتقاد به اصل یادگیری از طریق فعالیت کودک

ماریا مونته سوری از اندیشمندان بزرگ حوزه تعلیم وتربیت می باشد و به فعالیت کودک در جریان یادگیری و انجام امور توسط او برای تعمیق یادگیری اعتقاد راسخ داشت و به زبان ساده بیان می کرد که کودک باید با طبیعت جهت یادگیری اجین گردد و درس را زندگی نمایند.

این روش بصورت کامل در پیش دبستان بصورت تلفیقی در پایه اول در این مجتمع جهت آموزش بکار گرفته می شود.

دپارتمان آموزشی مجتمع حضرت امیر(ع)