چگونه رشته مورد علاقه خود را انتخاب کنیم؟

چگونه رشته مورد علاقه خود را انتخاب کنیم؟

یش از صدها رشته دانشگاهی وجود دارد که هر یک دارای شاخه‌ها و زیرشاخه‌های مختلفی هستند که در نهایت به چند شغل خاصی منتهی خواهند شد. اما اگر بخواهیم یک دسته‌بندی درست‌تر برای انتخاب رشته مورد علاقه دانشگاه داشته باشیم، می‌توانیم رشته‌ها را بر اساس مواردی مثل فنی، تئوری، محاسباتی، پزشکی و دسته‌بندی کنیم. این دسته‌بندی بهتر می‌تواند روی شناخت استعدادها و ویژگیهای فردی شما در ارتباط با رشته مورد علاقه شما، توسط خود شما تأثیر بگذارد.


بیشتر...


استقلال طلبی در نوجوان در روانشناسی

استقلال طلبی در نوجوان در روانشناسی

در ابتدا باید معنی استقلال طلبی را در نوجوان بیان کنیم. استقلال طلبی در نوجوان یعنی فرزند شما دیگر کودک نیست و می‌تواند مسئولیت‌های بیشتری را در زندگی بپذیرد که به معنای کم شدن وابستگی او به اطرافیان از جمله پدر و مادر می‌باشد.


بیشتر...